BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

17 June 2010

Inisatif untuk mempertahankan hak penggunaKerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk memelihara keharmonian alam sekitar seperti:

 1. Menggubal dan menguatkuasakan undang undang bagi mengawal,mencegah,dan menghapus pencemaran alam sekitar.
 2. Menerapkan unsur unsur alam sekitar dalam kokurikulum sekolah.
 3. Di peringkat antarabangsa seperti penajaan Pengistiharaan Langkawi semasa Persidangan Ketua Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada 2 oktober 1989 dan telah menerima 'Montreal Protocol' untuk mengurangkan penggunaan 'non essential' klorofluorocarbon (CFC).
 4. Menjadi ahli kepada konvensyen-konvensyen. Antaranya ialah:
 • Konvensyen kepelbagaian biologi bagi memelihara dan melindungi kepelbagaian biologi.
 • Protocol Montreal bagi mengurangkan penggunaan CFC ke dalam atmosfera yang akan menyebabkan berlakunya penipisan ozon.

16 June 2010


Hak mendapat alam sekitar yang sihat dan selamat bererti hak kepada alam fizikal yang akan memperbaiki atau meningkatkan mutu kehidupan.Hak ini melibatkan usaha mendapatkan perlindungan daripada masalah masalah persekitaran yang di luar kawalan pengguna secara individu,tetapi ianya boleh dibendung jika pengguna bertindak secara kolektif.

Ia memaparkan keperluan memelihara dan melindungi alam sekitar untuk generasi masa kini dan masa hadapan sangat bergantung kepada muafakat dalam kalangan ahli ahli masyarakat masa kini sepertimana perlu bagi menangani pelbagai masalah pengguna yang lain. Dekad 1980-an menunjukkan bagaimana krisis kepada alam sekitar seperti pemanasan global,penghakisan lapisan ozon,kehilangan pelbagai speisis flora dan fauna,penyalahgunaan bahan kimia, pemusnahan hutan simpan, kesemua fenomena ini semenangnya mengancam kesejahteraan dan keselamatan umat manusia. Semua penduduk sama ada di negara maju mahupun di negara yang membangun, sama ada yang tinggal di bandar mahupun di desa kini terdedah kepada ancaman tersebut.

Kesemua ancaman itu bukanlah berlaku secara semula jadi atau kerana takdir,tetatpi ancaman tersebut adalah rentetan daripada perbuatan manusia sendiri. Pembangunan yang tidak mampan,penggunaan dan citarasa yang berlebihan

Tanggungjawab pengguna

Pengguna sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang sangat penting antaranya ialah:
 1. Menyertai bengkel dan seminar kepenggunaan.
 2. Menghadiri pameran kepenggunaan.
 3. Memberi sokongan kepada program pendidikan pengguna dengan memberikan perkhidmatan sukarela atau memberikan sumbangan wang.
 4. Menjalankam program pendidikan pengguna di kawasan perumahan dengan mengundang penceramah yang mahir dan mengatur pameran.
 5. Membaca majalah dan surat khabar yang memuatkan isu isu kepenggunaan.
 6. Menyebarkan maklumat yang dimiliki tentang ilmu kepenggunaan kepada orang ramai.

Tanggungjawab pengguna

>menyertai bengkel dan seminar kepenggunaan.

>menghadiri pameran kepenggunaan.

>memberi sokongan kepada program pendidikan pengguna dengan memberikan perkhidmatan sukarela atau memberikan sumbangan wang.

>menjalankam program pendidikan pengguna di kawasan perumahan dengan mengundang penceramah yang mahir dan mengatur pameran.

>membaca majalah dan surat khabar yang memuatkan isu isu kepenggunaan.

>menyebarkan maklumat yang dimiliki tentang ilmu kepenggunaan kepada orang ramai.

Keadaan pengguna di Malaysia.

Pembangunan ekonomi yang pesat telah menjadikan kita masyarakat yang suka berbelanja tetapi kita kurang mempunyai kesedaran kepenggunaan. Menyedari bahawa pengusaha pengusaha, pembekal pembekal barang dan perkhidmatan serta pengedar pengedar gemar mengambil kesempatan meraih keuntungan dari kekurangan kesedaran pengguna. Kerajaan telah mengambil langkah langkah berikut bagi melindungi hak pengguna:-

A. PENDIDIKAN PENGGUNA DI SEKOLAH
 1. Pendidikan pengguna telah dimasukkan ke dalam matapelajaran sekolah melalui aktiviti aktiviti kokurikulum. Penubuhan kelab pengguna di sekolah telah memberikan peluang yang baik kepada pelajar untuk menjadi pengguna yang berpengetahuan.
B. INFRASTRUKTUR YANG LAIN UNTUK MENINGKATKAN PENDIDIKAN PENGGUNA
 1. Penubuhan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna pada 27 oktober 1990.
 2. Penubuhan Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan pada tahun 1973(MPPPK)
 3. Memperkemaskan perudangan dan peraturan sedia ada serta mewujudkan amalan beqetika dan bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat umum.

Hak untuk mendapat pendidikan pengguna


Hak mendapat pendidikan pengguna bererti hak mendapatkan pengetahuan dan kemahiran untuk menjadi pengguna yang bermaklumat sepanjang hayat. Pendidikan pengguna dapat membantu di dalam membina pelbagai kemahiran hidup dan ketabahan sifat peribadi seseorang melalui pengetahuan dan amalan seharian. Pendidikan pengguna dapat melahirkan kemahiran pengguna di mana ia dapat menyumbangkan ke arah taraf hidup yang lebih berkualiti.


Kebanyakan orang berkerja keras untuk mendapatkan wang untuk membeli wang untuk membeli barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Namun demikian,adalah menyedihkan jika hasil titik peluh mereka tidak memberikan kehidupan yang berkualiti tinggi kerana mereka kurang berpengetahuan dalam hal hal kepenggunaan atau kurang kemahiran dalam mengguna atau memperjuangkan hak hak mereka.

Aduan yang berkesan

1. SIMPAN MAKLUMAT DALAM FAIL

 • simpan semua maklumat yang penting dan yang berkaitan untuk membantu semasa membuat aduan.
2. BAHAN BUKTI
 • setelah menyedari adanya masalah,dapatkan maklumat lanjut yang boleh membantu anda dalam membuat aduan. Tinjau samada terdapat pengguna yang lain menghadapi masalah yang sama untuk mengambil tindakan secara kolektif.
3. JANGAN TERLALU MENGIKUT PERASAAN
 • Jangan terlalu mengikut perasaan dalam membuat aduan. Jika anda tidak dapat mengawal perasaan, anda tidak dapat mengemukakan aduan dengan berkesan. Sebaliknya,anda hendaklah bertenang dan mengatur strategi yang berkesan apabila membuat aduan.
4. GUNAKAN FAKTA DAN STATISTIK.
 • kumpulkan data dan statistik berkaitan dengan perkara yang diadu untuk membuktikan kesahihan aduan. Misalnya tarikh yang terlibat dan sebagainya.
5. TULIS SURAT
 • Buat aduan secara bertulis. Perkara yang diadun hendaklah jelas. Biarlah surat tersebut ringkas tetapi padat.
6. KETAHUI UNDANG UNDANG
 • Rujuk kepada undang undang berkaitan.nyatakan dalam surat, peruntukan undang undang yang berkaitan dengan perkara yang diadu.
7. IKUTI PERKEMBANGAN ADUAN.
 • Ikuti dan catatkan perkembangan mengikut kronologi masa termasuk panggilan telefon dan temujanji.
8. GUNAKAN MEDIA MASSA
 • Gunakan media massa untuk membuat laporan anda.

13 June 2010

Hak pengguna untuk mendapatkan ganti rugi


Pengguna berhak untuk
Mengadukan masalah kepada pihak berkuasa. Sebagai contoh, adukan kepada Persatuan Penguna Pulau Pinang,ataupun persatuan pengguna lain yang melindungi hak pengguna.

 1. Pengguna berhak untuk menuntut kembali ganti rugi melalui mahkamah dengan mengenakan saman kepada pihak defendan(pihak yang dituntut).


Jika barangan rosak/cacat


Jika syarat-syarat dalam kontrak tidak dipatuhi oleh penjual, anda boleh menuntut ganti rugi.

 1. Jangan terima barangan berkenaan
 2. Dapatkan bayaran tunai atau mengimbangkan perbezaan antara apa yang telah anda bayar dengan pengurangan nilai barangan yang cacat tersebut.
 3. Pengguna berhak meminta atau mendapat ganti rugi atau pembaikan percuma.

Hak hak pengguna dalam mendapatkan ganti rugi..


Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak yang berkeupayaan yang dilakukan dengan kerelaan bebas serta disokong dengan balasan.ia diiktiraf dan boleh dikuat kuasakan oleh undang undang.
Contohnya:-

 • pihak penjual mempunyai hak milik terhadap barang yang hendak dijual.
 • barang mestilah mempunyai kualiti yang boleh diperdagangkan. Ini bermakna barang berkenaan mestilah sesuai dan munasabah untuk tujuan kegunaanya. Perlu di ingat bahawa harga dan barang mesti sama dengan yang telah diperihalkan. Barang baru mestilah tidak pecah atau rosak.ianya hendaklah berfungsi dengan baik.
 • barang mestilah menepati perihalan yang dinyatakan sama ada pada bungkusan, kenyataan yang dipaparkan atau apa yang dinyatakan penjual. Tidak sepatutnya baju lengan panjang jika dinyatakan sebagai lengan pendek di luar bungkusannya. Kasut getah tidak sepatutnya dinyatakan sebagai kasut kulit di luar bungkusannya.
 • barang hendaklah menepati semua tujuan khusus dalam pengetahuan penjual. Jika penjual menyatakan gam bolek melekatkan kayu,maka gam tersebut bolehlah berfungsi demikian.
 • jualan melalui sampel-barang barang yang dibekalkan mestilah memenuhi ciri ciri seperti yang terdapat di dalam sampel.